ای شما! ای تمام عاشقان هرکجا

نام یک نفر غریبه را، در شمار نامهایتان اضافه می کنید...؟!

ای شما! ای تمام عاشقان هرکجا

نام یک نفر غریبه را، در شمار نامهایتان اضافه می کنید...؟!

درباره بلاگ

مادر یک عدد علی کوچولوی ساکت و صبور و در عین حال بسیار کنجکاو و پرتلاش هستم.
علی کوچولویی که مثل مادرش یک جا بند نمی شود، نمی‌تواند احساساتش را پنهان کند و چشمهایش در یک آن همه چیز را لو می دهد! و مثل پدرش با طمانینه، آرام و دوست‌داشتنی ست.
....
هرچه که اینجا می نویسم، صرفا برداشتهای شخصی ذهن یک انسان است. پس دلیلی ندارد که حتما و قطعاً اشتباه نباشد. چرا که انسان ممکن الخطاست...
من اینجا بلند بلند با خودم حرف می زنم.
خطابهای پندآموز مرا فقط خطاب به خودم بدانید.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها
۲۷ دی ۹۵ ، ۱۰:۵۷

آخرش علم یا ثروت؟؟؟

دو شاهزاده در مصر بودند ، یکی علم اندوخت و دیگری مال اندوخت .

عاقبة الامر آن یکی علّامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد .

پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت : من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکِنت بماندی .

گفت : ای برادر ، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون .

که در حدیث نبوی (ص) آمده : العلماء ورثـة الانبیاءمـن آن مورم که در پایَم بمالند                  نه زنبورم که از دستم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم                  کـه زور مــردم آزاری نــدارم ؟پ.ن.1: شاید لازم بوَد این حکایت زیبای سعدی را بدهند و با آب طلا بنگارند و بر سر در بلاد عصر مدرنیته نصب نمایند که زین پس کسی در جواب کلیشه ی بی اساس "علم بهتر است یا ثروت"، نگوید "ثروت"، و نیز پرسنده ساحت مقدس علم را با این قیاس نیالاید!


پ.ن2: نیز نمیدانم بعضی چطور پاسخ "ثروت" را بر می گزینند، حال آنکه مولای متقیان (علیه السلام) جوابی بس مفصل و منطقی فرمودند از باب برتری علم. برخی گویا عقلشان را از عقل کامل مولای عالمیان برتر می پندارند!

پاسخ اجمالی حضرت امیر را در مطلب، و ادامه اش را در ادامه مطلب می گذارم، تا هر که را حوصله رسید، نظر افکند!
علم بهتر است یا ثروت؟


جمعیت زیادی دور حضرت علی(ع) حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید:
- یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟
علی(ع) در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.
مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:


مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:

- اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت: بپرس! مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟
علی فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی.
نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.
در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد، و امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار!

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید:
- یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
حضرت ‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.
نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد. حضرت‌ علی در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.
با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی که صدایش را شنیده بودند، پوزخندی زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد.
همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد.
در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود، پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
امام فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.
در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.
سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت. همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌زده شده بودند که… نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:
یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام در حالی که تبسمی بر لب داشت، فرمود: علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود.
نگاه‌های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه‌رو چشم دوخت. مردم که فکر نمی‌کردند دیگر کسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید:
- یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند:
علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می‌کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌اند. فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.
سؤال کنندگان، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند، صدای امام را شنیدند که می‌گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم.

منبع: کشکول بحرانی، ج۱، ص۲۷. به نقل از امام علی‌بن‌ابی‌طالب، ص۱۴۲.


موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۵/۱۰/۲۷
امّــــــــ شــــــــــهــــــــرآشــــــــــوبـــــــ

نظرات  (۶)

۲۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۰۴ دچــ ــــار
ده برتری علم بر ثروت 
این مصرع عالی بود :)

کجا خود شکر این نعمت گزارم                  کـه زور مــردم آزاری نــدارم ؟


+ کاش در نگاه دولتمردان و حکومت هم تربیت (فرهنگ) بیشتر از رفاه مردم (اقتصاد) ارزش داشت

پاسخ:
متشکرم.
به واسطه ی هدیه ی گرانبهای دوستی عزیز، دوباره عشق سعدی و گلستانش در من زنده شد

+ ای کاش!! و واقعا ای کاش که کسی در شیوه ی زندگی و حکومت داری حضرت امیر غور کند!
++ طولانی بودنش ارزش خوندن داشت یا نه؟
۲۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۷ دچــ ــــار
++ بله واقعا مفید بود/ ممنونم ازتون :)

منم یه پست از سعدی دارم قشنگه :)
نمی دونم دیدینش یا نه!
http://fiish.blog.ir/post/50
پاسخ:
خواهش میکنم

دیده بودم و خوشم اومده بود
ولی نمیدونم چرا نظر نذاشته بودم! :|
به نظرم این علمی که در منظر سعدی و حضرت امیر بود متفاوت با علمیه که درمنظر ماست!
ما علم آموزی میکنیم برای کسب شغل و ثروت! لذا برتر دانستن و هدف بودنِ ثروت در خودِ این قصد و اندیشه مون نهفته ست!
اون علم که میراث انبیاست با این علم که مدرک دکتراست فرق میکنه. مگر اینکه شمای نوعی با مدرک دکترات بر فرهنگ این مملکت،(علمی، کاربردی، اجتماعی و شعوری) و این بشریت بیفزایی که متاسفانه آموزش عالی ما و آموزش و پرورش ما چیزی به نام فرهنگ و پرورش درخود ندارد! و بسیار می بینی که بیسوادان از دکترایان باشعورترند!
پاسخ:
دقیقا با نظر شما موافقم
این علم غرب زده ی مدرک گرای به درد نخور قطعا منظورشون نبوده
و منظور من هم همون منظور سعدی و حضرت امیر بوده
العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء
علم آن نوری ست که خداوند در قلب کسی که بخواهد قرار می دهد
۲۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۵ فامیل دور دورد
ثروت بهتر است لطفا شماره حساب میدم حقوق سر برجت رو بده به من منم هرچی علم دارم میبخشم به شما
پاسخ:
تجربه ثابت کرده که شما نه ظرفیت علم رو داشتی و نه ظرفیت ثروت رو. و نه جنبه ی نصیحت رو
پس ما شما را به حال خویشتن ما می گذاریم!!

++ نکنه منظورت از علمی که داری اون چرت و پرتیاتی هست که دکتر بردبار و دکتر دموری در مغز بنده و شما فرو نمودند؟؟؟؟
۲۸ دی ۹۵ ، ۱۲:۴۲ فامیل دور دورد
نه من یه سری علم لدنی دارم اونا رو بهت میدم اون چرندیات که علم نیست
پاسخ:

فامیل بده پیمانه ای
زان می که بی خویشم کند!
تا جایی ما دیدیم علم اندوزی امروز هم برای رسیدن به ثروته 
بی پول 
کشک هم نمیدن 
پاسخ:
اونی که شما میفرمایید علم نیست، مدرکه
دراینصورت باید سوال کنند مدرک بهتر است یا ثروت؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">