ای شما! ای تمام عاشقان هرکجا

نام یک نفر غریبه را، در شمار نامهایتان اضافه می کنید...؟!

ای شما! ای تمام عاشقان هرکجا

نام یک نفر غریبه را، در شمار نامهایتان اضافه می کنید...؟!

درباره بلاگ

مادر یک عدد علی کوچولوی ساکت و صبور و در عین حال بسیار کنجکاو و پرتلاش هستم.
علی کوچولویی که مثل مادرش یک جا بند نمی شود، نمی‌تواند احساساتش را پنهان کند و چشمهایش در یک آن همه چیز را لو می دهد! و مثل پدرش با طمانینه، آرام و دوست‌داشتنی ست.
....
هرچه که اینجا می نویسم، صرفا برداشتهای شخصی ذهن یک انسان است. پس دلیلی ندارد که حتما و قطعاً اشتباه نباشد. چرا که انسان ممکن الخطاست...
من اینجا بلند بلند با خودم حرف می زنم.
خطابهای پندآموز مرا فقط خطاب به خودم بدانید.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۰:۴۲

صدایش کن...
آیا هنوز نیاموختی که...

آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را

و دریایى که غرق نمی کند موسى را

کودکی که مادرش او را به دست موج هاى نیل می سپارد

تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند

سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد

آیا هنوز هم نیاموختی که اگر همه ی عالم

قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد نمی توانند ؟

پس به تدبیرش اعتماد کن

به حکمتش دل بسپار

به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی...امّــــــــ شــــــــــهــــــــرآشــــــــــوبـــــــ
۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۲:۳۹

من مات من العشق ...

امّــــــــ شــــــــــهــــــــرآشــــــــــوبـــــــ

http://malaceim.persiangig.com/other/Copy%20of%20ZarihAsemani-Wide.jpg


آنچه امید دهد توبه من را این است

 پای العفو من از رحمت حق تضمین استمن اگر بر سر این سفره طمعکار شدم

 علت این بود که مهمانیتان رنگین استمیزبان، سفره برای دل مهمان چیده

 میهمان گر ننشیند سر آن توهین استتا که بیمار به لب آه کشد قبل همه

 این طبیب است که آماده سر بالین استبه من درد کشیده مده دارو آخر

 بیشتر، ناز طبیبانه مرا تزکین استدر سحر فیض عجیبی است که از برکت آن

 چشم از خانه گریزان، سحر حق بین استهر که گوید سخنی لحظه افطار ولی

 دم افطار فقط ذکر حسین شیرین استرمضان ماه حسین است خدا می داند

 ربناهای مرا ذکر حسین آمین استحاجت هر که در این ماه بُود حج اما

 دل ما را طلب کرب و بلا تسکین است
رفقای جان، میان اشکهای روضه ارباب، این کوچک سراپا تقصیر را هم یاد کنید.

یاعلی مدد

 

امّــــــــ شــــــــــهــــــــرآشــــــــــوبـــــــ